— Wzory listów do pracodawcy

— Tłumaczenie na język polski formularzy tj. zasiłek macierzyński i zasiłek rodzinny

— Ebook Kobieta Pozytywna

Dodatkowo: Dożywotni dostęp do konta

Dodatkowo: Dostęp do prywatnej grupy na Facebook